Monday, October 12, 2009

MALLACAN - Luen D' O ParadisoMALLACAN - Luen D' O Paradiso [1999]
[España]

1. Asti y Agora (3:00)
2. Mullers d´o Mundo (5:36)
3. Os Güellos d´a Medrana (5:34)
4. Palestina Resiste (4:08)
5. En o preto d´a baralla (3:47)
6. Romanze-Rap (5:06)
7. Faxistas, Razistas... (4:44)
8. Chernobyl Reggae (4:12)
9. Cal luitar poor o futuro d´a nuestra fabla (3:03)
10. Creyatibida (3:45)
11. Muxon de fierro (5:03)
12. Gora Herria ( Entalto lo Pueblo). (4:08)


Popular Posts